Головна сторінка

Основи спілкування

з поліцією

Правове регулювання: свобода зібрань

 

  1. ст. 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.
  2. ст. 39 Конституції України
  3. ст. 17 Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”
  4. Рішення Конституційного Суду України № 4-рп/2001 від 19 квітня 2001 року
  5. Букта та інші проти Угорщини (про спонтанні зібрання)
  6. Гайд парк проти Молдови (про одночасні зібрання)
  7. Платформа «Лікарі за життя» проти Австрії (про контр-зібрання)
  8. ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
  9. ст. 182 Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ)