Головна сторінка

Основи спілкування

з поліцією

Список літератури до теми

  1.  Гриценко І.С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основі інституту вітчизняного адміністративного права: монографія. К. Київ. ун-т, 2007, 335 с.
  2. Бунге Н. Х. Полицейское право. Введение и государственное устройство: курс, читанный в Университете Св. Владимира. Киев: В Унив. тип., 1873. Т. 1. 334 с.
  3. Андреевский И.Е. Полицейское право: в 2 т. СПб.: Тип. В.В. Пратцъ, 1874. Т. 1. Введение и часть первая, полиция и безопасность. 648 с.
  4. Крижановська В.А. Про “поліцейське право” як різновид адміністративного права // В.А. Крижановська / Адміністративне право і процес. – № 3(9). – 2014. – С. 125-131.
  5. Соломаха А.Г. Ретроспектива та перспектива поліцейського права в Україні // А.Г. Соломаха / Адміністративне право і процес. – №1 (11). – 2005. – С. 283-294.