Головна сторінка

Основи спілкування

з поліцією

Лекцiя 17

Кримінальне провадження: що роботи і до кого звертатись

ПОДIЛИТИСЯ У СОЦМЕРЕЖАХ:

Моментом притягнення до кримінальної відповідальності є повідомлення особі про підозру, тобто починається кримінальне переслідування конкретної особи.

 

Хто вважається підозрюваним та обвинуваченим?

 

Підставами для набуття особою статусу підозрюваного є затримання за підозрою у вчиненні злочину або повідомлення її про підозру у порядку, встановленому статтями 276–279 КПК України. При цьому, якщо особа була затримана, а далі вивчення записів з камер чи рапортів поліцейських доводять непричетність особи до злочину – вона звільняється, про підозру не повідомляється.

 

Необхідність встановлення процесуального статусу є важливим для самої особи. Адже з цього моменту вона може повною мірою реалізовувати право на захист від обвинувачення і право не свідчити проти самої себе.

 

Зазвичай, письмове повідомлення про підозру вручається особі в день його складення прокурором або слідчим.

 

Особа набуває процесуального статусу обвинуваченого (підсудного) після того, як слідчий або прокурор передає до суду у порядку, передбаченому ст. 291 КПК України, складений щодо неї обвинувальний акт.

 

Які права має підозрюваний, обвинувачений під час досудового розслідування?

 

Основні права цих осіб закріплені у частинах 3 і 4 ст. 42 КПК України. Підозрюваний, обвинувачений під час досудового розслідування мають такі права:

– знати, у чому їх підозрюють, обвинувачують;

– бути повідомленими про свої права;

– мати захисника та побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту – мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних діях; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави в порядку надання безоплатної правової допомоги;

– давати або відмовитися давати показання і відповідати на запитання у будь-який момент;

– користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє; користуватися за необхідності послугами перекладача, в тому числі за рахунок держави;

– збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;

– заявляти відводи;

– заявляти клопотання щодо проведення процесуальних дій або вжиття заходів безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів, майна, житла тощо;

– подавати скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді;

– ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування (ст. 221 КПК України) та вимагати відкриття матеріалів (ст. 290 КПК України).

 

Перелік цих прав не є вичерпним.

 

Які ж обов’язки закон покладає на підозрюваного, обвинуваченого?

 

Підозрюваний, обвинувачений мають лише три обов’язки:

– прибути за викликом до слідчого, слідчого судді, прокурора, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

– виконувати обов’язки, покладені на них рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

– підкорятися вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, якщо вони не суперечать закону (ч. 7 ст. 42 КПК України).

 

Хто може бути захисником підозрюваного, обвинуваченого?

 

Захисником підозрюваного, обвинуваченого може бути лише професійний адвокат (має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю). Отже, при зверненні за правовою допомогою до конкретного адвоката необхідно перевірити в нього наявність цього свідоцтва. Відомості про адвоката мають бути занесені до Єдиного реєстру адвокатів України.

 

У цьому Реєстрі також міститься інформація про можливі зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю, що виключає право особи на участь в кримінальному провадженні в якості захисника (ст. 45 КПК України).

 

Захисник може бути залучений у будь-який момент – підозрюваним, обвинуваченим, їх законними представниками, а також іншими особами на проханням чи за згодою підозрюваного, обвинуваченого (ст. 48 КПК України).

 

Кожна особа може мати свого постійного («сімейного») адвоката навіть до участі в кримінальному провадженні в ролі потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого чи свідка. Проте залучати адвоката в якості свого захисника можна з початку конкретного кримінального провадження. Про початок кримінального провадження може свідчити, зокрема, затримання особи, повідомлення її про підозру тощо.

 

Тож найкраща порада – мати добросовісного та професійного захисника.

 

Проте існують випадки, коли підозрюваний не має коштів для запрошення захисника. Як бути? У такому випадку підозрюваний може скористатися правом на надання безоплатної (за рахунок держави) правової допомоги (ч. 3 ст. 20 КПК України).

 

Слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд зобов’язані забезпечити участь захисника у кримінальному провадженні, якщо підозрюваний, обвинувачений заявив клопотання про залучення захисника, але за відсутністю коштів чи з інших об’єктивних причин не може його залучити самостійно (ч. 1 ст. 49 КПК України, п. 7 ч. 1 ст. 14 Закону «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р.).

 

Отже, підозрюваний повинен заявити клопотання про надання йому безоплатної правової допомоги у зв’язку з відсутністю у нього коштів.

Питання та відповіді

01Коли особа отримує статус підозрюваного?

Підставами для набуття особою статусу підозрюваного є затримання за підозрою у вчиненні злочину або повідомлення її про підозру у порядку, встановленому статтями 276–279 КПК України.

Лекцiї